Marc GALABERT MACIÀ

Marc GALABERT MACIÀ, secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació del Govern d’Andorra des de juliol de 2019, és també el comissari general d’Andorra per a la Expo Universal de Dubai.

Llicenciat en Administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona, completa la seva formació amb un màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Saragossa i amb un doctorat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Carlos III de Madrid.

Professionalment, abans d’incorporar-se com a secretari d’Estat, ha estat professor de matemàtiques i economia a l’escola andorrana i a la Universitat d’Andorra.

Sinopsis presentació

Les noves tecnologies i en especial el tractament i l’analítica de dades (Smart Data) estan transformant i incrementant el potencial de conèixer les dinàmiques turístiques amb major detall i granularitat i donar suport tant a la presa de decisions com a la planificació de productes i estratègies turístiques. En aquesta línia, la xerrada es centra com des d’Andorra s’està treballant en l’ús intel·ligent de les dades en l’àmbit turístic a Andorra.

Presentació: Marc GALABERT MACIÀ