AVÍS LEGAL

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del web moutainlikers.com, seguint el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. L’accés al web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia, salvat en els registres d’inscripció.

El titular del web és el Govern d’Andorra, concretament, el Ministeri encarregat del Turisme, situat al Camí de la Grau s/n, Edifici Prat del Rull, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

Condicions generals

L’accés i l’ús del lloc web és gratuït. La visualització dels continguts del web no requereix cap subscripció prèvia.

L’accés a aquest pàgina web i a la informació continguda comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d’aquest avís si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, fer la inscripció.

Limitació de responsabilitat

Amb els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant el web es realitza únicament i exclusivament entre l’usuari i els tercers. 

L’usuari accepta que el Ministeri encarregat del Turisme del Govern d’Andorra no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà del Portal.

També accepta que el Ministeri encarregat del Turisme no tingui cap responsabilitat per motius derivats de l´ús de la informació, del contingut del lloc web i dels programes que incorporen, i que pugin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat dels webs o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Així mateix, el Ministeri es reserva el dret de modificar o ometre totalment o parcialment els continguts dels webs i restringir-hi l’accés. En cas que s´hagin de dur a terme operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis. A més, el Ministeri es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al web.

Serveis i productes

El Ministeri encarregat del Turisme no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts en el web  ja  que el Ministeri no els gestiona ni  els controla en cap moment. 

A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la web es realitza única i exclusivament entre l’usuari i els tercers.

L’usuari accepta que el Ministeri encarregat del Turisme no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la web.

L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

La inscripció al Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar-CMTNMB per mitjà d’aquest web implica l’acceptació de les següents condicions:

D’acord amb el que estableix la Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra, i els reglaments que la desenvolupen, us informem que les dades facilitades en el procés d’inscripció s’incorporaran al fitxer del CMTNMB amb la finalitat d’atendre la vostra petició, el Ministeri encarregat del Turisme, i que les dades recollides durant aquest procés d’inscripció seran tractades pel Ministeri encarregat del Turisme conjuntament amb les empreses contractades com a suport per a l’organització de les presents i futures edicions del Congrés, així com qui ho desitgi, prèvia acceptació per part de l’usuari, s’enviaran a l’Organització Mundial del Turisme-OMT.

L’usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades facilitades durant el procés d’inscripció/compra li pertanyen, són correctes i vertaderes. En cas contrari, el Ministeri encarregat del Turisme declinarà tota responsabilitat que se’n pugui derivar.

Les dades pròpies de l’operació de compra de la inscripció al Congrés es conservaran durant un període de tres mesos, a comptar de la data de celebració de l’esdeveniment i /o del pagament de la inscripció, amb l’objectiu de poder atendre possibles incidències, reclamacions o aclariments respecte a aquest esdeveniment. Transcorregut aquest termini, les dades anònimes s’arxivaran i es conservaran a efectes estadístics i comercials. La resta de dades es conservaran per trametre informació per a la present i les futures edicions del Congrés.

El Ministeri encarregat del Turisme es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions periòdiques, sense previ avís, que consideri oportunes en qualsevol dels apartats del lloc web.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi de la informació i les aplicacions i per tant, serà l’únic responsables si  vulnera o contravé la Llei Qualificada de protecció de dades.

Tanmateix, l’usuari serà el responsable de prendre les mesures adequades en el moment d’accedir al web; de l’ús que aquest faci dels continguts que es faciliten mitjançant el  web; de protegir els dispositius i programes informàtics amb els quals accedeix, i entre altres, dels virus, codis maliciosos o altres programes o arxius perjudicials. Serà igualment responsable en el supòsit que utilitzin el servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els continguts existents al web del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar www.mountainlikers.com (fotografies, vídeos, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web ja sigui en qualsevol de les plataformes com Youtube, Instagram, Facebook, Flickr, etc.), així com la marca, l’estructura, el disseny gràfic, entre altres continguts, són propietat del Ministeri encarregat del turisme, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari que visiti el web ha de respectar seguint el que disposa la normativa de propietat intel·lectual.

No es podrà fer cap manipulació, sessió de la informació continguda en el web sense el consentiment previ i per escrit al Ministeri comptant en matèria de Turisme.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES 

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.