POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb aquesta política de privacitat, el Govern d’Andorra, i especialment el Ministeri encarregat del turisme (en endavant, “el Govern”) us informa de les dades personals que recull mitjançant els serveis que ofereix i que queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web (en endavant, “aquesta web”), com les tracta i els drets que, en relació amb les vostres dades personals i amb els nostres tractaments, us confereix la normativa de protecció de dades personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

1.     Llei 29/2021, del 28 de octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “l’LQPD”)

2.     Decret 391/2022, del 28-9-2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació de l’LQPD

3.     Decret 45/2023, del 25-1-2023, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de l’LQPD

4.     El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “l’RGPD

 

1.  A qui s’aplica aquesta política de privacitat?

Aquesta política s’aplica a les persones que es relacionen amb el Govern a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que el Govern ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els serveis) i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les imatges) puguin aparèixer a la nostra web o en el context dels serveis.

2.  Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

L’únic responsable del tractament de les vostres dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

El Govern d’Andorra, amb NRT D-059888-N i amb domicili postal a efectes d’aquesta política al c/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

El Govern d’Andorra compta amb un delegat de protecció de dades, al qual podreu dirigir-vos mitjançant l’adreça electrònica dpd@govern.ad

El Govern no és responsable de les activitats que dueu a terme en altres llocs web, fins i tot si hi accediu mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra web. És per això que us recomanem encaridament que llegiu amb atenció la informació que us proporcionin els responsables d’aquests altres webs abans de donar-los les vostres dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de galetes de cada lloc web que visiteu), i que us comuniqueu amb aquests responsables si teniu alguna inquietud o pregunta.

 

3.  Com obtenim les vostres dades personals?

En general, sou vós qui, directament, ens proporcioneu les vostres dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta web—. Les úniques excepcions a aquesta norma són:

·      Les dades personals que ens proporcionin tercers que facin la inscripció en el vostre nom (com a beneficiari).

·      Els quatre últims dígits de la vostra targeta de pagament, que, juntament amb l’import de la compra i el número d’operació, ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulgueu consultar o revocar l’operació.

·      Les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en els quals pugueu aparèixer.

·      Les presentacions, fotografies, vídeos, textos o altres mitjans de comunicació que l’autor pugui presentar per publicar a la nostra web o les nostres xarxes socials, d’acord amb els corresponents termes i condicions, i per tant, amb el seu consentiment.

·      Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic, la nostra obligació de transparència i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones la imatge o altres dades personals de les quals es publiquin en la nostra web o en les nostres xarxes socials.

·      Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els drets corresponents.

·      Les dades personals que sobre vós puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web.

·      Les dades que el nostre personal de seguretat, que controla l’accés a les sales, registra sobre la seva presència (dia i hora d’entrada i dia i hora de sortida).

·      Les galetes d’aquesta web, sobre les quals trobareu més informació a sota.

 

4.  Per a què fem servir les vostres dades i amb quina base legal ho fem?

Per inscriure’l a l’esdeveniment

Recopilem la informació que ens proporciona voluntàriament a través dels formularis d’inscripció d’aquest lloc web amb el propòsit de valorar la sol·licitud, i només si l’acceptem, per a:

·      Gestionar la vostra inscripció,

·      Informar-vos sobre reunions, contingut, iniciatives i altres beneficis o oportunitats relacionats amb l’Esdeveniment, i

·      Proporcionar assistència si així ens ho sol·licita.

La base legal d’aquest tractament és el vostre consentiment pel que fa a la vostra sol·licitud, i si l’acceptem, l’acord que a partir d’aquest moment tindrem en base als termes i condicions de la vostra inscripció, al nostre interès legítim a mantenir-vos informats sobre l’esdeveniment o futures edicions del mateix, i en el vostre consentiment exprés perquè tractem les dades de salut que ens subministreu amb l’únic propòsit de proporcionar-vos l’assistència que vosaltres mateixos tingueu a bé sol·licitar-nos.

 

Per gestionar la seva presència a les àrees restringides (sales, restaurant, etc.)

Utilitzem les dades següents per autoritzar o no el seu accés a les àrees restringides de l’esdeveniment, analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees, planificar els esdeveniments, i vetllar per la seva salut i seguretat (incloent-hi, si escau, la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades, per exemple, per la Covid-19):

      La seva credencial de participant (que no és altra cosa que el QR que us haurem enviat en acceptar la vostra inscripció per participar en persona);

      El resultat de la prova d’antígens del dia que accedeix a les sales;

      Les dates i hores en què prèviament s’hagi autoritzat el seu accés a les sales, i la seva i la sortida d’aquestes. Dades aquestes que farem servir per descartar la duplicitat de credencials; i

      La fotografia que podem demanar-li i que, si escau, validem inicialment contra el seu DNI o passaport, i es tornarà a validar en accedir a una sala d’accés restringit per raons de seguretat (per assegurar que qui hi accedeix és l’autèntic propietari de totes aquestes dades).

La base legal d’aquest tractament és el nostre acord que participació presencial en l’esdeveniment.

 

Per donar cobertura mediàtica a l’esdeveniment

Si participa presencialment en aquest esdeveniment, tant els professionals que actuen en nom del Govern d’Andorra com els de la premsa independent poden registrar la seva imatge i veu en el context de l’esdeveniment. Aquests professionals estaran degudament identificats, i en cap cas es veurà obligat a aparèixer en una gravació.

El Govern d’Andorra té un interès públic en la cobertura mediàtica de l’esdeveniment amb el propòsit d’utilitzar els enregistraments als materials promocionals, inclòs aquest lloc web i les xarxes socials del Govern d’Andorra, així com les webs i xarxes socials dels col·laboradors i patrocinadors d’aquest esdeveniment.

 

Per confirmar la vostra identitat

Si no us coneixem, podem utilitzar les vostres dades personals per confirmar la vostra identitat i, si cal, l’entitat per a la qual treballeu i el vostre rol en aquesta entitat. Fem això quan estem subjectes a obligacions legals que ens exigeixen autenticar la vostra identitat abans de continuar tractant les vostres dades personals, o quan és el nostre interès legítim assegurar-nos que la vostra sol·licitud sigui genuïna i no es fa per motius fraudulents o sigui contingut brossa (spam).

 

Per oferir-vos un servei més personalitzat (dades opcionals)

Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporcioneu en els formularis (les quals no estan marcades amb “*”) per oferir-vos un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis.

La base que ens legitima per tractar aquestes dades personals amb aquesta finalitat és el consentiment que expresseu quan ens les proporcioneu. Com sempre, podeu retractar-vos i retirar el consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades personals i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment.

 

Per executar els nostres acords o contractes

El Govern recull les dades que li proporcioneu directament, o les que li proporcionen tercers en el vostre nom (dades identificatives, de contacte, econòmiques i, sovint, d’ocupació), durant la signatura d’acords o contractes en els quals el Govern i vós (o l’entitat que representeu) són part, amb la finalitat de formalitzar-los, gestionar-los, executar-los i mantenir-vos informat sobre tot el que us pugui interessar (o a l’entitat que representeu) en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast de cada acord o contracte.

El tractament de les vostres dades amb la finalitat de mantenir-vos informat en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast del nostre acord o contracte es legitima en el nostre interès públic (si el contracte està lligat a la nostra funció pública) o el nostre interès legítim (si no ho està).

El tractament de les vostres dades per a la resta de finalitats està legitimat, en aquests casos, per ser necessari per executar els termes i condicions de l’acord o contracte corresponent, o per establir condicions precontractuals quan així ho sol·liciteu.

 

Per extreure estadístiques que ens ajudin a millorar els nostres serveis

Utilitzem les dades que ens proporcioneu en els formularis d’aquesta web amb l’objectiu d’extraure estadístiques agregades (en les quals no és possible identificar cap persona concreta) amb l’objectiu de millorar els serveis que us oferim.

La base que ens legitima per tractar les vostres dades amb aquesta finalitat és el nostre interès legítim a millorar els nostres resultats econòmics i, simultàniament, els serveis que us oferim.

 

Per atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que voluntàriament i lliurement ens proporcioneu en els vostres correus electrònics o missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través dels formularis de la web, o mitjançant les sol·licituds d’exercici de drets, per atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que teniu sobre les vostres dades personals.

La base legal d’aquests tractaments és la nostra obligació legal d’atendre les vostres sol·licituds d’exercici de drets, i, per a la resta de finalitats, el nostre interès legítim a atendre-us. El subministrament de les vostres dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació. Podeu oposar-vos al nostre interès legítim quan ho desitgeu, si bé, igualment, aquesta oposició farà impossible continuar la tramitació de la sol·licitud, consulta o reclamació.

 

Per analitzar la vostra valoració dels nostres serveis, per millorar-los

Podem tractar les dades que ens proporcioneu mitjançant enquestes per sol·licitar-vos la valoració de l’atenció rebuda.

La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis.

 

Per enviar-vos informació sobre aquest esdeveniment o futures edicions

Recollim la vostra adreça electrònica quan s’inscriu en l’esdeveniment per informar-vos per correu electrònic sobre notícies que puguem considerar del vostre interès i estiguin relacionades amb el món del turisme a Andorra, incloent-hi l’organització de futurs esdeveniments.

La base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-vos informats sobre el turisme en Andorra, al qual podeu oposar-vos en tot moment exercint el vostre dret tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus.

 

Per gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per gestionar les vostres possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per salvaguardar els nostres drets.

 

Per controlar laccés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials

Utilitzem les dades de la vostra reserva i el vostre DNI o passaport i, fins i tot, eventualment, un document acreditatiu del vostre estat de protecció contra la COVID-19 (això últim, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar-vos o no l’accés a les àrees restringides dels nostres esdeveniments, instal·lacions o serveis, analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees i vetllar per la vostra salut i seguretat (incloent-hi la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la COVID-19).

La base legal d’aquest tractament és el contracte de compravenda de l’entrada o el contracte de serveis delqual sou part, el nostre interès legítim a evitar acumulacions innecessàries de gent i, en el cas que sol·licitem documents acreditatius del vostre estat de protecció contra la COVID-19, la nostra obligació legal.

 

Per custodiar i retornar-vos els objectes que perdeu a les nostres instal·lacions

Si heu perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l’objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d’atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurarem al Departament de Policia perquè en gestioni la custòdia i l’eventual devolució.

La base que ens legitima per tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar-ne el furt i retornar-vos-els.

 

Per gestionar concursos, sorteigs o loteries promocionals en els quals participeu

Recollim i tractem exclusivament les dades que ens proporcioneu mitjançant el corresponent formulari de participació, associat a les bases reguladores del concurs, sorteig o loteria promocional de què es tracti, juntament amb les que ens feu arribar durant la participació. La finalitat principal d’aquest tractament és gestionar la vostra participació en aquest concurs, sorteig o loteria promocional, i les finalitats secundàries són les que s’hagin especificat en els corresponents termes i condicions de participació.

La base que legitima aquest tractament és l’execució de l’acord de participació que signeu en enviar-nos el corresponent formulari correctament emplenat. El subministrament de les dades personals per a aquestes finalitats és voluntari, si bé, en cas de no facilitar-nos-les, no podreu participar en el corresponent concurs, sorteig o loteria promocional.

 

Per donar cobertura mediàtica a activitats i esdeveniments

Si participeu en les nostres activitats o assistiu presencialment als nostres esdeveniments o entregues de premis, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la vostra imatge i, en les vegades prèviament acordades, la vostra veu, en el context de l’esdeveniment o el lliurament del premi.

La base legal d’aquest tractament de la vostra imatge és el vostre consentiment exprés sempre que ens sigui possible sol·licitar-vos-el, o, quan no ens sigui possible (per exemple, quan ha transcorregut temps des de l’enregistrament i no tenim les vostres dades de contacte), l’interès públic en la promoció dels esdeveniments i les activitats que organitzem o patrocinem, o que considerem que tenen una vinculació amb la marca del país.

No esteu obligats a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitgeu, teniu dret a retirar el vostre consentiment o a oposar-vos al nostre interès públic en tot moment. Per poder avaluar la vostra oposició a l’interès públic, i si escau retirar immediatament les imatges en les quals se us identifiqui, us sol·licitarem que ens indiqueu on les heu vist.

 

Per promocionar les nostres instal·lacions, productes i serveis

Si heu signat un contracte o un consentiment de cessió de drets d’imatge amb nosaltres, és possible que recollim fotografies o vídeos de les nostres instal·lacions, productes o serveis en els quals se us identifiqui, i potser se us senti, per després utilitzar-les en campanyes promocionals o publicar-les en mitjans de comunicació com pot ser la premsa nacional o internacional, els nostres llocs web o altres mitjans de comunicació com poden ser la ràdio o la televisió públiques. Si heu signat un consentiment de cessió de drets d’imatge, us informem que podeu revocar-lo en tot moment perquè retirem la vostra imatge, sense que la revocació tingui efectes sobre la difusió de la imatge que hagi tingut lloc abans de processar la sol·licitud.

Addicionalment, podem registrar gràficament l’ambient de les nostres instal·lacions per promocionar-les o per promocionar els seus productes i serveis i, eventualment, la vostra imatge pot aparèixer en aquest material gràfic. A diferència del que s’indica en el paràgraf anterior, en aquest cas la base legal del tractament de les vostres imatges és el nostre interès legítim, al qual podeu oposar-vos en tot moment si considereu que resulta contrari als vostres propis interessos. Per poder avaluar la vostra oposició al nostre interès legítim, i si és el cas retirar immediatament les imatges que us identifiquen, us sol·licitarem que ens indiqueu on les heu vist.

 

Per garantir el funcionament del nostre lloc web (galetes funcionals)

Utilitzem galetes (cookies) funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vós mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del vostre dispositiu, amb la finalitat de garantir el funcionament correcte del nostre lloc web.

En tractar-se de galetes necessàries per al funcionament correcte del lloc web, o galetes de personalització, la seva utilització no requereix que ens doneu el consentiment exprés, i la base que ens legitima per utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-vos els serveis del nostre lloc web d’acord amb les vostres preferències.

Podeu trobar més informació sobre aquestes galetes en la nostra política de galetes.

 

Per extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (galetes analítiques)

Utilitzem galetes analítiques o estadístiques per identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar quins continguts tenen més interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que us oferim a través de la web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

L’LQPD no imposa requisits específics a aquest tipus de galetes, i el Comitè Europeu de Protecció de Dades ha ressenyat que, en general, si no s’envien a terceres parts, les dades recollides amb finalitats estadístiques no suposen un risc apreciable per a les persones interessades.

No obstant això, la llei reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital requereix que, quan el lloc web es dedica, entre altres coses, a desenvolupar una activitat econòmica en l’espai digital, o si les dades que recullen les galetes estadístiques es comparteixen amb tercers, el responsable del tractament només pot fer servir les dades de les galetes estadístiques o cedir-les als tercers amb el seu consentiment. Si aquest és el cas del nostre lloc web, us demanarem el consentiment abans d’utilitzar les vostres dades, i el fet de no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

Podeu trobar més informació sobre aquestes galetes en la nostra política de galetes.

 

Per poder utilitzar els serveis de Google

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics o Google reCAPTXA, us informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, als EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests serveis.

La informació generada per les galetes sobre el vostre ús d’aquest lloc web i les vostres preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitgeu obtenir més informació, podeu consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als serveis esmentats.

Us informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la vostra adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google garanteix que l’adreça IP transmesa pel vostre navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Podeu consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

 

Per comunicar-vos bretxes de seguretat

El Govern assumeix mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra la pèrdua, l’ús indegut i l’accés no autoritzat, la divulgació, l’alteració i la destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal. No obstant això, si determinem que les vostres dades han estat malversades, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer i us exposen a un risc alt, us informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que us recomanen que prengueu perquè la bretxa no us afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de l’LQPD (35 de l’RGPD), i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-vos.

 

Per a altres finalitats científiques, històriques, estadístiques, o altres que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les vostres dades personals per a altres finalitats científiques, històriques, estadístiques o altres que no siguin incompatibles amb les assenyalades anteriorment, per raó d’interès públic, a condició que estigui permès per una normativa amb rang de llei i per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquestes normatives i amb la resta de normativa aplicable.

 

5.  Amb qui podem compartir les vostres dades personals?

No cedim a ningú les vostres dades personals, tret que:

·      Sigueu vós mateix qui ens ho sol·liciteu.

·      Tinguem l’obligació legal de fer-ho.

·      Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres productes i serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.

·      Sigui necessari per detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

·      Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el vostre consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow, Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les galetes necessàries per utilitzar els seus serveis d’Analytics i reCAPTXA. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que efectua en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IP que recullen les galetes. En la nostra política de galetes veureu quines galetes analítiques i de publicitat us oferim i com podeu configurar-les.

·      Els patrocinadors, els mitjans autoritzats, o els organitzadors de les futures edicions d’aquest esdeveniment, ens sol·licitin els enregistraments de l’esdeveniment per a fins de promoció d’aquest o de les seves edicions futures.

·      Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de delegat de protecció de dades, i que ha d’atendre les vostres sol·licituds d’exercici de drets), sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

·      Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat del Govern.

No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim fer-les, us informem que complirien amb el que estableixin les normatives en vigor que ens afectin en cada moment , i preferiblement, seleccionant proveïdors que garanteixen que només transfereixen les vostres dades quan els països destinataris ofereixin un nivell de protecció equivalent a la llei andorrana, d’acord amb l’article 43 de l’LQPD.

 

6.  Quant temps conservem les dades personals?

El Govern conserva les dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen (recomanat per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació, CNAAD) i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens afectin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent-hi l’obligació de poder demostrar que hem atès la vostra sol·licitud de destrucció de dades personals).

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat en comprovem la inexactitud.

Si ens envieu una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per a la qual ens l’heu enviat.

Quan no tinguem una finalitat legítima per tractar algunes de les vostres dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible eliminar-les.

 

7.  Quins drets teniu?

Teniu dret a obtenir una confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal vostra.

Us recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, haureu d’exercir els vostres drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres galetes comparteixen amb Google, us informem que podeu instal·lar en els navegadors Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox o Opera el complement per no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.

A continuació, us expliquem quins altres drets teniu i com podeu exercir-los.

 

Els vostres drets

Podeu sol·licitar-nos l’execució dels drets següents:

·      Accés a les vostres dades personals.

·      Rectificació d’alguna de les vostres dades personals, especificant la raó.

·      Supressió d’alguna o totes les vostres dades personals.

·      Limitació del tractament de les vostres dades, especificant la raó de la limitació.

·      Oposició al tractament de les vostres dades personals.

·      Portabilitat de les vostres dades quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.

·      Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Link França

 

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment i cal comunicar-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en l’apartat següent. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

 

On i com podeu exercir els vostres drets

Podeu exercir els vostres drets:

1.              Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita al Govern, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vós per poder respondre a la vostra sol·licitud, o demanar-vos més informació si fos necessari. Us agrairíem que escrivíssiu al sobre “Exercici dels drets de protecció de dades personals”.

2.              Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitgeu exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@govern.ad, preferiblement, indicant a l’assumpte “Exercici de drets de protecció de dades personals”. Trobareu aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que sou qui dieu ser, us sol·licitarem que ens feu arribar una prova de la vostra identitat, per assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Finalment, i especialment si considereu que no heu obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels vostres drets, us informem que podreu presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del vostre país, o dirigir-vos a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

 

Formularis per a lexercici dels vostres drets

A fi de facilitar l’exercici dels vostres drets, us recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents, i no omplir les dades que considereu que no són necessàries per autenticar la vostra identitat o la del vostre representant:

·      Formulari d’exercici del dret d’accés

·      Formulari d’exercici del dret de rectificació

·      Formulari d’exercici del dret d’oposició

·      Formulari d’exercici del dret de supressió

·      Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament 

·      Formulari d’exercici del Bret a la portabilitat

.   Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

8.  Quines responsabilitats teniu?

En facilitar-nos les vostres dades, ens garantiu que són exactes i completes. Igualment, ens confirmeu que responeu de la veracitat de les dades personals que ens heu comunicat i que les mantindreu convenientment actualitzades de manera que responguin a la vostra situació real, i que us feu responsable de les dades personals falses o inexactes que pugueu proporcionar-nos, o que esdevinguin inexactes posteriorment, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que puguin derivar-se de la seva inexactitud.

No ens podeu facilitar dades d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·liciteu. En qualsevol cas, si ens faciliteu les dades personals de tercers, assumiu la responsabilitat d’informar els dits tercers abans de facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que heu de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministreu ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i sou vós qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre als seus titulars els drets que tenen en relació amb les seves dades personals.

En els casos en els quals hàgiu de facilitar-nos dades d’una persona de menys de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho us obligueu a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliteu qualsevol dada personal d’aquestes persones.

 

9.  Com protegim les vostres dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la vostra privacitat i les vostres dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-vos cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, en tant que sigui possible, l’alteració de les vostres dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que us proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les vostres dades personals, i per garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar-les. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals als empleats que realment les necessiten conèixer per fer algun dels tractaments mencionats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si el Govern determina que les vostres dades han estat malversades (fins i tot per un treballador del Govern), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, el Govern us informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

 

10.Modificacions d’aquesta política de privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, us ho notificarem abans que siguin vigents fent-vos arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindreu l’opció d’exercir els vostres drets tal com us informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta política de privacitat per saber com protegim les vostres dades personals.

Si teniu qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubteu a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@govern.ad.

 

Darrera actualització: 1 d’octubre de 2023