POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat del Responsable del Fitxer:
Les dades recollides en qualsevol dels formularis del web del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar serà inclosa en un o diversos fitxers, del qual el responsable del fitxer és el Ministeri competent en matèria de Turisme, situat al Camí de la Grau s/n, edifici Prat del Rull, AD500, Andorra la Vella i el seu Delegat de protecció de Dades és la Sra. Mercè Requena Bonet amb correu electrònic: dpd@govern.ad .

Finalitat del tractament:
El Ministeri encarregat en Turisme i l’empresa contractada a tal efecte, tractaran les dades de l’usuari per donar el servei sol·licitat, gestionar els usuaris registrats, gestió de comunicacions, personalitzar l’experiència de l’usuari. Aquestes dades, es mantindran per lliurar informació per a la present i les futures edicions del Congrés.

Quant temps conservem les dades de l’usuari:
Les dades obtingudes de l’usuari en fer la inscripció (nom, cognom, càrrec, telèfon, empresa i adreça electrònica) es mantindran per l’actual i altres edicions del Congrés, en canvi, dades personals com ara les dades de compra en fer la inscripció, s’eliminaran 3 mesos després de la data de celebració de l’esdeveniment. Les dades de navegació i interacció al nostre web, les pagines visitades i el temps de visita, es recopilen per estadístiques i per una millor navegació.

Compartir les dades personals:
Les dades personals obtingudes de l’usuari només es compartiran amb l’organització del Congrés, i sempre que sigui necessari per a complir els serveis esperats.

Conservació de les dades personals:
Les dades personals es conservaran el temps suficient per acomplir les finalitat esmentades en aquesta política de privadesa. En el supòsit que la llei ens obligui es conservaran més temps.

Drets de l’usuari:

L’usuari té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar el tractament de les dades,  eliminar  la informació lliurada. Per tot aquests aspectes caldrà notificar-ho.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat: El nostre lloc web aplica diverses mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades personals dels usuaris, prevenint la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Sistemes d’identificació i autenticació d’usuaris: Per accedir a les seccions que contenen dades personals automatitzades, es requerirà un sistema d’identificació i autenticació robust.

Sistemes de còpia de seguretat: Realitzem còpies de seguretat regularment per assegurar la integritat i recuperació de les dades personals automatitzades.

Sistemes de protecció per a la connexió a internet: Disposem de múltiples capes de seguretat, incloent tallafocs, sistemes de detecció d’intrusions, programari antivíric i actualitzacions regulars de programari, per prevenir accessos no autoritzats.

Contractes d’encarregats de tractament de dades personals: Tots els encarregats externs que tracten dades personals en nom del nostre lloc web han signat contractes que compleixen amb les disposicions legals vigents, garantint la protecció de dades personals.

Procediment de gestió i registre d’incidències: En cas d’incidències relacionades amb dades personals, disposem d’un procediment establert per registrar, gestionar i resoldre les mateixes.

Sistemes de control d’accés físic: Les dades personals emmagatzemades de forma física estan resguardades en instal·lacions amb estrictes mesures de control d’accés.

Procediments de recuperació de dades: En cas de pèrdua de dades personals automatitzades, tenim procediments de recuperació establerts per assegurar la restitució de les dades.

Relació de personal autoritzat: Només el personal degudament autoritzat i segons la seva funció pot accedir a les dades personals. Mantenim un registre actualitzat d’aquest personal i de les dades a les que tenen accés.