Rosalaura Romeo

Rosalaura Romeo és de nacionalitat italiana. Té un màster en agricultura per la Universitat de Tuscia i la seva experiència engloba des de la investigació agrícola i forestal fins a la defensa internacional i les relacions amb els donants.

Viu a Roma i és la coordinadora del Secretariat d’Associació de Muntanya situat a la seu la FAO.

Rosalaura va dedicar gran part de la seva carrera al desenvolupament sostenible de les regions de muntanya i va tenir un paper crucial el 2002 en la creació de l’Associació de Muntanya, l’única Aliança de les Nacions Unides amb múltiples parts interessades dedicada a millorar la vida dels pobles de muntanya i protegir els ecosistemes de muntanya, amb més de 400 membres a tot el món. L’Associació de Muntanya és l’encarregada de les celebracions de l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes 2022.

 

Presentació: Rosalaura Romeo