Mattia Storni

Mattia Storni, de 42 anys i natural de Locarno (Suïssa), és actualment cap de Màrqueting i Comunicacions de l’Organització de Turisme de Saas-Fee, a Valais (Suïssa). Té experiència en Màrqueting i Comunicacions, Gestió d’Esdeveniments i Gestió de Patrocinis. Al sector turístic va adquirir experiència a Ticino Tourism, Ascona-Locarno Tourism i al sector de la cultura i els esdeveniments com a director adjunt d’Operacions i cap de Màrqueting i Comunicacions del Festival de Cinema de Locarno. Té un diploma d’especialista en màrqueting i un altre d’especialista en turisme amb especialitzacions en psicologia aplicada al màrqueting i economia del comportament.

Social Media Accounts:
www.linkedin.com/in/mattia-storni
https://about.me/mattiastorni

Presentació | Presentación | Présentation | Presentation