Csilla Mezösi

Secretària General, European Spas Association (ESPA), Bèlgica

Des del 2000 participa en les activitats d’ESPA i des del 2018, és secretària general.
Durant la seva carrera, Csilla Mezősi ha estat involucrada en la gestió de projectes estratègics perquè les administracions governamentals urbanes i nacionals desenvolupin projectes al sector del Turisme de Salut. Va treballar durant més de 20 anys a la indústria turística alemanya i 4 anys a la indústria turística suïssa, centrant-se en el turisme a l’estranger. La Sra. Mezősi té una àmplia experiència que abasta des d’activitats de vendes B2B i B2C fins a relacions públiques internacionals, organització d’esdeveniments, consultoria de gestió, desenvolupament de spas, màrqueting creuat per a empreses de turisme i atenció sanitària, promoció del turisme mèdic i representació de spas mèdics per a companyies d’assegurances de salut a l’estranger. Com a secretària general, participa activament al Grup del Manifest de Turisme de la UE i ha obert moltes activitats i cooperacions al mercat estranger.

Presentació | Presentación | Présentation | Presentation