Pierre-François Adam

El món de la innovació i els processos col·laboratius sempre m’ha apassionat, ja que pot ser una poderosa eina d’adaptació davant les necessitats i reptes globals actuals. Actualment, desenvolupo i lidero, des de 2015 per a Cluster Montagne, una dinàmica d’innovació col·laborativa que articula eines per a la previsió, detecció de projectes innovadors, xarxa d’experimentació i suport a l’emprenedoria, en benefici dels territoris de muntanya i les seves necessitats d’adaptació present o futura.

Presentació en francés: Pierre-François Adam

Presentació en anglès: Pierre-François Adam