Michel Julian

El Michel Julian és Oficial Sènior del Programa del Departament d’Estudis de Mercat i Competitivitat, UNU Tourism. El seu treball al Departament d’Estudis de Mercat i Competitivitat cobreix l’anàlisi de les tendències actuals i futures del turisme. Contribueix a l’elaboració d’informes clau d’UN Tourism com el Baròmetre del Turisme Mundial.

La seva àrea de treball també inclou l’estudi dels productes i segments turístics, els mercats emissors i les tècniques de màrqueting. Ha coordinat projectes de recerca turística amb organismes nacionals de turisme, organismes de Nacions Unides i sector privat.

Al costat de la European Travel Commission (ETC), ha coordinat projectes reflectits en manuals i seminaris i incloent el recentment creat UN Tourism-ETC DataLab Initiative. Ha col·laborat per igual en l’orientació i implementació de sistemes d’intel·ligència turística en diverses destinacions.

Michel Julian (Santo Domingo, República Dominicana) és economista de formació amb màsters en economia internacional i economia del turisme de la Toulouse School of Economics – Sciences Po, i compta amb un Diploma d’Estudis Avançats en economia internacional de la Universitat Complutense de Madrid.

Michel Julian Oficial Sènior Departament d’Estudis de Mercat i Competitivitat UN Tourism

Email: mjulian@unwto.org Tel: +34 91 567 8196; Fax: +34 91 567 8217

Presentació | Presentación | Présentation | Presentation