Fernando Valdés

És llicenciat en Administració i Direcció d’ Empreses per la Universitat Carlos III de Madrid i Màster en Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Madrid. Ha cursat diferents programes de postgrau en relacions internacionals i completat, igualment, el programa de lideratge per a la gestió pública de l’Escola de Negocis IESE i el programa Digital Business de l’ISDI. Després de cinc anys treballant per a l’ONG Metges del Món com a responsable de projectes a l’Àfrica, el 2009 va ingressar al Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat.

A l’ Administració General de l’Estat, ha ocupat diferents llocs de direcció. El 2016, va ser nomenat subdirector general de Digitalització de la Indústria i Entorns Col·laboratius fins a la seva designació el juliol del 2018 com a sotssecretari del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Des de juliol de 2020, és secretari d’Estat de Turisme.