11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya

secretari general de l’OMT

El turisme ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. La sobtada caiguda sense precedents de les arribades internacionals ha tingut un impacte profund en molts aspectes, ha deteriorat l’economia, els mitjans de vida i els serveis públics en tot el món i ha reduït les oportunitats.

És també irrefutable que, en les últimes dècades, el turisme ha estat un dels sectors socioeconòmics que ha crescut amb més rapidesa. Cada cop més se’l reconeix com un sector vital per a la generació de riquesa i ocupació, per a la protecció ambiental i per a la mitigació de la pobresa. Tot això fa del turisme una poderosa força per impulsar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Actualment, el paper del turisme per al desenvolupament de les àrees de muntanya és més important que mai. Ara que el sector reprèn la seva activitat i la gent busca destins menys concorreguts i experiències i activitats a l’aire lliure, el turisme pot ajudar les destinacions de muntanya a recuperar-se dels impactes socials i econòmics de la pandèmia i a construir el futur.

En un moment d’insòlits desafiaments, tenim l’oportunitat de repensar la contribució del turisme al desenvolupament de les regions de muntanya. És essencial que treballem junts per trobar solucions concretes que facin que el turisme torni a la seva activitat millorat i convertit en eina clau d’unes àrees i unes destinacions més sostenibles, inclusives i resilients gràcies a la innovació, la digitalització, la sostenibilitat i les aliances.

Fa molt temps que l’OMT acompanya el Govern del Principat d’Andorra, i junts hem abordat prioritats clau per al desenvolupament del turisme de muntanya. Ara que el món s’obre de nou i encara el futur, aquest Congrés del 2022 representa un pas important en el full de ruta del sector per recuperar la seva posició única com a font d’esperances i oportunitats per a tots.

Estic convençut que l’11a edició del Congrés mundial del turisme de neu i de muntanya ens donarà l’oportunitat de reunir-nos novament per potenciar els valors de la sostenibilitat, la innovació, la qualitat i la creativitat en totes les baules de la cadena de valor del turisme de muntanya. Només així el nostre sector podrà estar preparat per respondre als desafiaments actuals i avançar cap a un model futur més sostenible i inclusiu.

Ens veiem a Andorra!

11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya

secretari general de l’OMT

El turisme ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. La sobtada caiguda sense precedents de les arribades internacionals ha tingut un impacte profund en molts aspectes, ha deteriorat l’economia, els mitjans de vida i els serveis públics en tot el món i ha reduït les oportunitats.

És també irrefutable que, en les últimes dècades, el turisme ha estat un dels sectors socioeconòmics que ha crescut amb més rapidesa. Cada cop més se’l reconeix com un sector vital per a la generació de riquesa i ocupació, per a la protecció ambiental i per a la mitigació de la pobresa. Tot això fa del turisme una poderosa força per impulsar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Actualment, el paper del turisme per al desenvolupament de les àrees de muntanya és més important que mai. Ara que el sector reprèn la seva activitat i la gent busca destins menys concorreguts i experiències i activitats a l’aire lliure, el turisme pot ajudar les destinacions de muntanya a recuperar-se dels impactes socials i econòmics de la pandèmia i a construir el futur.

En un moment d’insòlits desafiaments, tenim l’oportunitat de repensar la contribució del turisme al desenvolupament de les regions de muntanya. És essencial que treballem junts per trobar solucions concretes que facin que el turisme torni a la seva activitat millorat i convertit en eina clau d’unes àrees i unes destinacions més sostenibles, inclusives i resilients gràcies a la innovació, la digitalització, la sostenibilitat i les aliances.

Fa molt temps que l’OMT acompanya el Govern del Principat d’Andorra, i junts hem abordat prioritats clau per al desenvolupament del turisme de muntanya. Ara que el món s’obre de nou i encara el futur, aquest Congrés del 2022 representa un pas important en el full de ruta del sector per recuperar la seva posició única com a font d’esperances i oportunitats per a tots.

Estic convençut que l’11a edició del Congrés mundial del turisme de neu i de muntanya ens donarà l’oportunitat de reunir-nos novament per potenciar els valors de la sostenibilitat, la innovació, la qualitat i la creativitat en totes les baules de la cadena de valor del turisme de muntanya. Només així el nostre sector podrà estar preparat per respondre als desafiaments actuals i avançar cap a un model futur més sostenible i inclusiu.

Ens veiem a Andorra!