12è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar (20-22 de març de 2024, Andorra-Encamp)

Missatge, secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili

Segons els estudis realitzats per l’OMT i la FAO, el turisme de muntanya representa entre el 9 i el 16 % de les arribades de turistes internacionals a tot el món. Això significa que 375 milions de turistes van visitar destinacions de turisme muntanya només el 2019. No obstant això, no podem oblidar que, per a moltes comunitats, el turisme és alguna cosa més que xifres; el turisme és el seu mitjà de subsistència i, per això, tenim el deure comú de garantir que el retorn dels viatges internacionals brindi oportunitats inclusives i sostenibles per a tothom.

La promoció de pràctiques sostenibles pot augmentar i diversificar els ingressos de les llars, augmentar les oportunitats d’ocupació, crear microeconomies robustes, i revitalitzar els productes i serveis. Alhora, pot desenvolupar la resiliència i protegir els ecosistemes muntanyosos fràgils i el seu patrimoni únic. La consecució d’aquest objectiu exigirà garantir que les comunitats estiguin en el centre del desenvolupament de turisme de muntanyes. És indubtable que aquestes són les millors situades per mesurar i gestionar l’impacte del turisme a les muntanyes, així com la gestió adequada dels recursos, i per elaborar una definició de les polítiques i estratègies de planificació i gestió del turisme.

L’OMT col·labora des de fa molt de temps amb el Govern d’Andorra per tal d’abordar conjuntament les prioritats clau per al desenvolupament del turisme de muntanya. Aquest Congrés de 2024, organitzat en el marc de “Cinc anys d’acció per al desenvolupament de les regions muntanyoses”, proporciona una plataforma important per a la diversificació de productes, en incloure al seu abast un nou segment: el turisme de benestar, una tendència important i una gran oportunitat per a les zones muntanyoses.

El 12è Congrés Mundial sobre el Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que pretén servir com a full de ruta perquè el sector forgi el futur de les destinacions de muntanya, mostrarà exemples d’innovació, millors pràctiques i iniciatives creatives provinents de tot el món que poden servir d’inspiració per créixer amb més força i millor en benefici de les comunitats locals a tot el planeta.

Espero amb interès veure’ls a Andorra!

11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya

secretari general de l’OMT

El turisme ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. La sobtada caiguda sense precedents de les arribades internacionals ha tingut un impacte profund en molts aspectes, ha deteriorat l’economia, els mitjans de vida i els serveis públics en tot el món i ha reduït les oportunitats.

És també irrefutable que, en les últimes dècades, el turisme ha estat un dels sectors socioeconòmics que ha crescut amb més rapidesa. Cada cop més se’l reconeix com un sector vital per a la generació de riquesa i ocupació, per a la protecció ambiental i per a la mitigació de la pobresa. Tot això fa del turisme una poderosa força per impulsar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Actualment, el paper del turisme per al desenvolupament de les àrees de muntanya és més important que mai. Ara que el sector reprèn la seva activitat i la gent busca destins menys concorreguts i experiències i activitats a l’aire lliure, el turisme pot ajudar les destinacions de muntanya a recuperar-se dels impactes socials i econòmics de la pandèmia i a construir el futur.

En un moment d’insòlits desafiaments, tenim l’oportunitat de repensar la contribució del turisme al desenvolupament de les regions de muntanya. És essencial que treballem junts per trobar solucions concretes que facin que el turisme torni a la seva activitat millorat i convertit en eina clau d’unes àrees i unes destinacions més sostenibles, inclusives i resilients gràcies a la innovació, la digitalització, la sostenibilitat i les aliances.

Fa molt temps que l’OMT acompanya el Govern del Principat d’Andorra, i junts hem abordat prioritats clau per al desenvolupament del turisme de muntanya. Ara que el món s’obre de nou i encara el futur, aquest Congrés del 2022 representa un pas important en el full de ruta del sector per recuperar la seva posició única com a font d’esperances i oportunitats per a tots.

Estic convençut que l’11a edició del Congrés mundial del turisme de neu i de muntanya ens donarà l’oportunitat de reunir-nos novament per potenciar els valors de la sostenibilitat, la innovació, la qualitat i la creativitat en totes les baules de la cadena de valor del turisme de muntanya. Només així el nostre sector podrà estar preparat per respondre als desafiaments actuals i avançar cap a un model futur més sostenible i inclusiu.

Ens veiem a Andorra!