06 Fév

Christopher Hinteregger

  • By Mountainlikers /

Christopher és un expert en turisme amb més de 15 anys d’experiència en el sector i en el desenvolupament de destinacions. Va estudiar gestió turística a Àustria i tot seguit va començar a treballar com a consultor. Des del 2003 ha implementat més de 50 projectes turístics en 19 països, inclosos diversos projectes en destinacions de muntanya, i ha estat ponent en més de 30 conferències internacionals sobre turisme en 17 països.

Christopher imparteix “Consultoria internacional – Desenvolupament de destinacions” a la universitat. El 2018 es va unir a PKF i actualment és director general de PKF tourismexperts, una empresa que dona suport principalment a les administracions públiques per desenvolupar el turisme d’una manera professional a les seves destinacions.

 

Sinopsi:

El segon dia del congrés començarà amb algunes reflexions. La primera part de la nota clau de tendències  destacarà importants tendències mundials i les seves conseqüències per a la indústria turística en general i en particular per a les destinacions de muntanya. Els viatgers xinesos dominaran les pistes d’esquí europees en el futur?

De quina manera es diferencien els mil·lenials  i què vol dir? La segona part tractarà les tendències actuals a les destinacions de muntanya a tot el món:  Com intenten les destinacions de muntanya diferenciar-se dels competidors? Continua sent l’esquí el motor per al desenvolupament?

06 Fév

Christopher Hinteregger

  • By Mountainlikers /

Christopher is a tourism expert with more than 15 years of experience in the field of tourism and destination development. He studied tourism management in Austria and afterwards started to work as a consultant. Since 2003 he implemented more than 50 tourism projects in 19 countries, among them several projects in mountain destinations, and was a speaker at more than 30 international tourism conferences in 17 countries.

Christopher is a university lecturer lecturing “International Consulting – Destination Development” and in 2018 he joined PKF and is now the Managing Director of PKF tourismexperts, a company mainly supporting public administrations on their way to professionally develop tourism in their destination.

 

Synopsis:

The second day of the congress will start with some food for thought. The first part of the trend keynote will highlight important global trends and their consequences for the tourism industry in general and for mountain destinations in particular – will Chinese travelers dominate European ski slopes in the future?

in which ways are millennials different and what does it mean? The second part will touch current trends in mountain destinations worldwide – how do mountain destinations try to differentiate from competitors? is skiing always the engine for development?

06 Fév

Christopher Hinteregger

  • By Mountainlikers /

Christopher est un expert en tourisme avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du développement des destinations et du tourisme. Il a étudié la gestion du tourisme en Autriche et a commencé à travailler ensuite en tant que consultant. Depuis 2003, il a mis en œuvre plus de 50 projets touristiques dans 19 pays, parmi lesquels plusieurs projets dans des destinations de montagne ; il est intervenu dans plus de 30 conférences sur le tourisme international dans 17 pays.

Christopher est professeur d’université en “Conseil International – Développement des Destinations” et en 2018 il a rejoint PKF et est maintenant Directeur général de PKF tourismexperts, une entreprise qui vise principalement à soutenir la façon dont les administrations publiques développent le tourisme sur leur destination.

 

Le deuxième jour du congrès commencera par quelques réflexions. La première partie du discours sur les tendances mettra en évidence les tendances mondiales importantes et leurs conséquences pour l’industrie du tourisme en général et pour les destinations de montagne en particulier – les voyageurs chinois domineront-ils les stations de ski européennes à l’avenir?

En quoi les “millennials” sont-ils différents et qu’est-ce que cela signifie? La deuxième partie touchera les tendances actuelles des destinations de montagne dans le monde – comment les destinations de montagne essaient-elles de se différencier de leurs concurrents? Le ski est-il toujours le moteur du développement?

06 Fév

Christopher Hinteregger

  • By Mountainlikers /

Christopher Hinteregger es un experto en turismo con más de 15 años de experiencia en el sector y en el desarrollo de destinos. Estudió gestión turística en Austria y, después, empezó a trabajar como consultor. Desde 2003 ha puesto en marcha más de 50 proyectos turísticos en 19 países, entre ellos varios proyectos en destinos de montaña, y ha sido ponente en más de 30 conferencias internacionales de turismo en 17 países.

Christopher imparte «Consultoría internacional – Desarrollo de destinos» en la universidad y en 2018 se unió a PKF. Actualmente es el director general de PKF tourismexperts, una empresa que apoya principalmente a las administraciones públicas en el desarrollo profesional de los destinos turísticos.

 

El segundo día del congreso comenzará con algo de reflexión. La primera parte de la nota clave de tendencias destacará importantes tendencias mundiales y sus consecuencias para la industria del turismo en general y para los destinos de montaña en particular: ¿los viajeros chinos dominarán las pistas de esquí europeas en el futuro?

¿De qué manera los millennials son diferentes y qué significa? La segunda parte tocará las tendencias actuales en los destinos de montaña en todo el mundo: ¿cómo intentan los destinos de montaña diferenciarse de los competidores? ¿ Continua siendo el esquí el motor del desarrollo ?