Simon Milne

En Simon Milne és professor de turisme a la Universitat Tecnològica d’Auckland, on és director de l’Institut de Recerca del Turisme de Nova Zelanda. En Simon va completar el seu doctorat en geografia econòmica a la Universitat de Cambridge l’any 1989 i després va impartir classes a la Universitat McGill de Mont-real durant deu anys abans de tornar a Nova Zelanda el 1999.

Durant els últims 30 anys, la investigació que ha realitzat en Simon s’ha centrat en la interfície entre el turisme, les tecnologies de la informació i de la comunicació, la comunitat i el desenvolupament econòmic sostenible. Gran part de la recerca duta a terme per en Simon té com a objectiu desenvolupar solucions aplicades a les necessitats urgents de desenvolupament del turisme, tant en països desenvolupats com en desenvolupament.

En Simon ha assessorat  a diverses organitzacions internacionals, incloses ESCAP, PNUD, PNUMA, ONUDI, la Unió Europea, el Banc Mundial i l’Organització d’Estats Americans. Simon ha treballat en entorns de muntanya d’arreu del món i s’ha centrat en particular en la necessitat de millorar tant l’experiència del visitant com comunitats amfitriones en turisme con en la gestió del visitant. Principalment, el seu treball s’enfoca en el desenvolupament de la recerca per reforçar els sistemes locals de suport a la presa de decisions i per millorar el desenvolupament d’estratègies efectives a nivell empresarial, comunitari i de destinació. Més informació New Zealand Tourism Research Institute

Simon Milne: “Millorar la qualitat dels serveis en les destinacions de muntanya de Nova Zelanda: la importància crítica de la implicació de la comunitat”

El sector turístic de Nova Zelanda ha assistit a un ràpid creixement recentment, en el qual el nombre d’arribades internacionals ha augmentat gairebé un 10 per cent al tancament de l’exercici al març de 2017. Encara que aquest creixement ofereix una excel·lent oportunitat econòmica pel país, també exerceix major pressió en les poblacions amfitriones, moltes de les quals es caracteritzen per una demografia limitada i entorns fràgils. Aquestes pressions solen percebre’s més intensament en algunes regions i poblacions de muntanya de Nova Zelanda, especialment en focus de visitants tals com Queenstown i Wanaka. En aquest document es revisen els problemes als quals s’enfronten les poblacions de muntanya de Nova Zelanda i es posa l’accent en el fort vincle existent entre la satisfacció del visitant i l’amfitrió, i la possibilitat de crear un benefici econòmic local sostingut a partir del turisme. Subratllo que, sense el suport de la comunitat al sector turístic, els nivells de qualitat del servei i rendibilitat dels visitants disminuiran. Amb una sèrie de casos mostro com poden usar-se els innovadors enfocaments i eines de ICT per augmentar la comprensió del turisme per part de la comunitat i el seu compromís amb ell i, al seu torn, millorar la qualitat del servei de la destinació. Els exemples que es presenten inclouen el desenvolupament de sistemes de suport a la presa de decisions específics de la destinació que utilitzen dades generades localment per facilitar la comprensió de la qualitat del servei i la rendibilitat dels visitants. També es descriuen els enfocaments Web-raising per mostrar com la creació conjunta de materials de màrqueting i experiències de visitants per part els habitants locals pot augmentar la qualitat del servei i les oportunitats d’un desenvolupament econòmic sostingut.