Fiona Pià

La doctora Fiona Pià va néixer a Andorra i té un doctorat en arquitectura i planificació urbana a l’EPFL (Institut Federal Suís de Tecnologia de Lausana). La seva recerca se centra en l’elaboració de nous models d’urbanització i mobilitat sostenible a les muntanyes. El seu treball ha estat guardonat diverses vegades i revesteix gran interès per a acadèmics i comunitats locals interessades.

A més del seu treball de recerca acadèmica i científica a LAMU (laboratori d’arquitectura i mobilitat urbana de EPFL), Fiona Pià és arquitecta sòcia de dl-a, Designlab-Architecture LLC a Ginebra. La seva empresa és líder en el disseny i implementació de projectes alpins com “Montagne Alternative” (Valais-Suisse). Designlab-Architecture també es troba entre les firmes líders en el Projecte Andermatt Swiss Alps (Uri-Suïssa). La Dra. Pià té publicacions i projectes relacionats amb l’arquitectura.

Més informació: Publicacions acadèmiques:  https://people.epfl.ch/cgibin/people?id=113431&op=publications&lang=fr&cvlang=fr

Projectes d’arquitectura: http://www.dla.ch/sample_proj_type.php?type=Tourisme

Fiona Pià:“Noves estratègies de desenvolupament sostenible a la muntanya: el cas de ‘Andermatt Swiss Alps’ i ‘MontagneAlternative’ (Suïssa)”

Montagne Alternative (Valais) i Andermatt SwissAlps (Uri) constitueixen dos ineludibles exemples suïssos de desenvolupament sostenible d’un patrimoni alpí alterat. Aquests projectes han recuperat antics erms alpins abandonats, al mateix temps que conserven i milloren el patrimoni arquitectònic, econòmic, social i cultural existent. Aquests projectes han aconseguit, de fet, un equilibri extraordinari entre la densificació urbanística, la infraestructura de transport, l’energia i el paisatge natural. La conferència de la Dra. Fiona Pià centrarà en aquests dos projectes, que tenen dos àmbits i grandàries molt diferents, per exposar el fet que cada regió alpina requereix un enfocament i una anàlisi contextual úniques. Encara que alguns pobles de muntanya requereixen una petita densificación (Montagne Alternative), uns altres precisen d’una urbanització a gran escala per subsistir (Andermatt Swiss Alps). Aquesta conferència desmitificarà prejudicis que estan molt arrelats en la ment de les persones: el fet que, per satisfer els desafiaments actuals a la planificació alpina, mantenir l’estat actual o les intervencions a petita escala són les úniques solucions que garanteixen el desenvolupament sostenible. Les intervencions de gran grandària ben planificades i ancorades en el context legal també poden ser una resposta sostenible. Encara que la Dra. Fiona Pià se centrarà sobretot en les noves formes urbanes i arquitectòniques que es deriven d’aquests dos estudis, també aprofundirà en l’economia, els instruments jurídics i les interaccions socials que es donen amb les poblacions locals.