Eva Mur Cavero

Eva Mur, llicenciada en Dret i treballo a l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2000.

Ha realitzat funcions sempre en l’àmbit de l’Urbanisme, les llicències i la inspecció des de diferents perspectives, com a advocada primer, després com a Cap dels Serveis Jurídics del Districte d’Horta-Guinardó, i com a Directora de Llicències i Inspecció del Districte de Nou Barris.

Des de l’any 2016 és la Directora de Serveis d’Inspecció del Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, des d’on es coordina la Inspecció d’obres i activitats executades a Districtes, el desenvolupament i manteniment de l’aplicatiu informàtic d’Autoritat que dóna servei a tot l’Ajuntament (Autoritas), i un equip de 36 inspectors que porta a terme, de manera directa i centralitzada, la inspecció d’habitatges i d’allotjament turístic, acompanyats d’un equip de sis lletrats i dos tècnics que es responsabilitzen de la tramitació del corresponent expedient disciplinari. Igualment, portem la disciplina i coordinació amb les Plataformes d’allotjament turístic mitjançant l’explotació de l’aplicatiu informàtic Aranya-web i la coordinació d’un equip de 40 visualitzadors que realitzen les tasques de cerca i localització d’anuncis.

Eva Mur Cavero: Com reacciona un Ajuntament d’una ciutat com Barcelona, davant de les noves plataformes de serveis turístics?

 La presentació, com a part del document “Com reacciona un Ajuntament d’una ciutat com Barcelona, davant les noves plataformes de serveis turístics?” explicarà, juntament amb una presentació en PowerPoint, el contingut i desenvolupament d’un pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals, que va començar al juny de 2016. Un breu comentari sobre la normativa en llicències turístiques de Barcelona abordarà l’explicació del pla de xoc.

 Una vegada contextualitzat el tema, parlarem de diversos assumptes:

  • Les plataformes d’allotjaments turístics, la regulació de les seves obligacions a través de la Llei de Turisme i el desenvolupament normatiu, que en aquest moment està pendent d’aprovació.
    • Activitats alegales pendents de regulació: lloguer d’habitacions i arrendaments superiors a 31 dies considerats de llarga durada.
  • El començament de mesures disciplinàries contra les plataformes, que han provocat la imposició de sancions sobre les quals ofereixen el major nombre d’allotjaments il·legals.
    • Els rastrejadors web, que treballen en cerques a la web per detectar allotjaments turístics il·legals, a causa de l’opacitat de les dades de les plataformes de lloguers turístics.
    També explicarem l’ús del que anomenem aranyes web i diverses tècniques de “web scraping” i, finalment, el treball de coordinació amb les plataformes. La creació d’una taula i un protocol de treball amb les plataformes, amb un compromís de compliment, a més de treballar amb Airbnb. Per finalitzar, farem referència a la campanya de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona al 2016 per sensibilitzar al turisme sobre la importància de contractar allotjaments legals.