Chantal Beck

Chantal va estudiar Turisme a la Universitat de Ciències Aplicades de Sierre (Suïssa).

Després d’acumular experiència en la indústria hotelera i en una empresa d’operació turística, es va incorporar a la Federació Suïssa de Turisme a Berna, on és vicedirectora i responsable del departament de labels de Qualitat.

A més, té un diploma universitari en Administració d’empreses per organitzacions sense ànim de lucre i imparteix a l’Acadèmia de Turisme de Lucerna (Suïssa) les assignatures “Política i turisme” i “Gestió de qualitat”.

Chantal Beck: “Un país, diverses destinacions i estàndards d’alta qualitat: l’experiència de viatjar contínua i única de Suïssa”

Com a país molt car amb una llarga història de turisme, és decisiu per a Suïssa oferir una qualitat de servei impecable en tota la cadena de servei. El programa de qualitat de l’oficina de turisme suís fa possible que les empreses turístiques controlin, garanteixin i optimitzin la qualitat del seu servei de forma dirigida. L’objectiu establert és augmentar la consciència de qualitat, promoure la cooperació entre els diferents proveïdors i mantenir l’alt nivell de qualitat del servei a Suïssa.