Alexis Dussillol

Alexis es va incorporar el 2012 a l’equip de vendes de la seu d’Airbnb a París. Es va centrar de seguida en els mercats d’esquí de França, especialment els Alps francesos, com a desenvolupador de negocis. El seu primer objectiu va ser treballar en els “llits freds” i, amb aquesta finalitat, es va associar amb diferents centres d’esquí per convèncer els no arrendadors que posessin els seus habitatges en lloguer a Airbnb (el 25% de l’oferta d’esquí d’Airbnb no estava en el mercat abans de l’aparició d’aquest servei). Posteriorment va desenvolupar una oferta professional mitjançant una programació d’aplicacions (API) conjuntament amb les principals empreses de software. Els seus següents desafiaments seran llançar la plataforma Experiència per al mercat de l’esquí i provar nous tipus d’oferta d’allotjament.

Alexis Dussillol:“Revitalitzar el mercat de segona residència/habitatge i satisfer la nova demanda d’allotjament”

 L’objectiu és presentar el fet que a) Airbnb està legitimada en parlar de “llits freds” i hem convertit molts “llits freds” en “llits calents” a les ciutats b) el que fem per treballar en “llits freds” en estacions d’esquí (producte/tecnologia i operacions locals) c) després de posar “llits freds” al mercat, volem “sortir del casa” i introduir experiències humanes i molt significatives al mercat que permetin a les poblacions locals destacar les seves destinacions mitjançant el coneixement, la passió i l’art.