Imma Jiménez

Imma Jiménez és llicenciada en sociologia per la Universitat de Barcelona l’any 2002 i posteriorment es va especialitzar en el món dels recursos humans amb un màster de Direcció de Recursos Humans a EADA i un programa de desenvolupament directiu a ESADE l’any 2008.

Dedicada a la gestió de les persones des del 2003 en diferents sectors: restauració col·lectiva en una empresa de retail i sobretot en el sector elèctric.

L’any 2015 s’incorpora com a Directora a l’Agència econòmica Andorra Desenvolupament i Inversió per dirigir l’equip i desenvolupar projectes al voltant de la diversificació i l’obertura econòmica del país mitjançant la iniciativa Actua.

A finals del 2015 des d’Actua es posa en marxa un clúster d’esports a fi de i crear sinergies entre institucions i empreses d’Andorra i dels països veïns per consolidar Andorra com a destí de turisme esportiu. Un altre sector que Actua està potenciant activament és el del turisme mèdic, amb moltes sinergies amb  el turisme esportiu.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
flickr