Ana Cristina Gozalo

Ana Cristina Gozalo és membre del Cos superior d’Administradors civils de l’Estat des del 1991 i ha desenvolupat la seva carrera especialment en l’àmbit internacional; primer com a responsable de relacions internacionals de la Secretaria d’Estat d’esports durant quatre anys, on va participar en l’organització de Barcelona 92, i del 1995 al 2001 de la Secretaria d’Estat de turisme. En els últims 14 anys ha treballat quasi ininterrompudament en màrqueting del turisme espanyol als mercats emissors, com a directora adjunta de l’Oficina espanyola de turisme de Londres, directora de les OET de Ginebra i Zuric i directora de l’OET de Frankfurt. Atès que el Regne Unit i Alemanya són els principals emissors de turistes cap a Espanya, ha tingut l’oportunitat de posar en marxa alguns dels plans de màrqueting més ambiciosos de Turespaña en aquests països, amb activitats multidisciplinars de promoció de destinacions, publicitat, recolzament a la comercialització de productes turístics, recolzament a la internacionalització d’empreses turístiques, Marca España etc, dirigides als principals TTOO i mitjans de comunicació europeus, tant generalistes com especialitzats, associacions i empreses turístiques, especialistes en MICE i públic final.

Des de fa uns mesos, és responsable del màrqueting del turisme esportiu i de natura de Turespaña, l’organisme de promoció turística de la Secretaria d’Estat de Turisme d’Espanya, amb seu a Madrid.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
flickr